Sáng Thế Kí và Thiên Văn Học Cổ Ðại

Kinh Thánh là cuốn sách được đọc nhiều nhất, phổ biến rộng rãi nhất, hay được trích dẫn nhất nhưng cũng bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử. Không thiếu những chủ đề để tranh cãi, và hai trang đầu của Sáng Thế Kí, thật không may, là kẻ đứng mũi chịu sào trong những cuộc tranh cãi vì cuộc cãi vã giữa thuyết sáng tạo và thuyết tiến hóa…