Poster: A-ha-va – Kính mến

Poster: A-ha-va – Kính mến Một trong số những lời cầu nguyện nổi tiếng (và quan trọng) nhất trong Kinh Thánh là lời cầu nguyện mà chúng ta thấy người Hê-bơ-rơ lặp đi lặp lại xuyên suốt trong Cựu Ước – Shema. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-5, lần đầu tiên chúng ta thấy…